Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu +48566821470 lub pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można skierować wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Budynki Ośrodka Sportu i Rekreacji są częściowo przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest kilkaset metrów od Placu 1000-lecia w kierunku Kikoła. Do OSiR-u można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.  

Najłatwiej do budynku biurowego dotrzeć można korzystając z chodnika przy ulicy Sportowej. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed obiektem znajduje się parking ogólnodostępny wzdłuż ulicy Sportowej.

Od bramki wejściowej możliwy jest przejazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową (bez poręczy).

W budynku znajduje się biuro OSiR. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zamontowany jest dzwonek przy drzwiach wejściowych, którym można wezwać pracownika OSiR-u. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika OSiR-u przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – telefon +486821470.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

W zasobach OSiR znajduje się budynek hali widowiskowo-sportowej. Budynek znajduje się przy ulicy Sosnowej 2a. Obiekt wyposażony jest w parking z 3 wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Po prawej stronie wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta znajdują się na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.