Klauzula informacyjna RODO* - przetwarzanie danych osobowych na podstawie PRZEPISÓW PRAWA

Klauzula informacyjna RODO* - przetwarzanie danych osobowych na podstawie PRZEPISÓW PRAWA

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń.

2. Kontakt:
- bezpośrednio z Administratorem tel. 56 682 14 70, e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

3. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązków archiwizacyjnych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy. Po tym czasie będziemy je przechowywali przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji.
7. Ma Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
- wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*RODO - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).